CyberLink LabelPrint 2.5.5415

CyberLink LabelPrint 2.5.5415

CyberLink Corp. – Shareware
ra khỏi 16 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
CyberLink LabelPrint là một công cụ nhỏ và hiệu quả để in tất cả các nhãn bạn cần cho bộ sưu tập của bạn đĩa CD, DVD và 8 cm. Trong chỉ có bốn bước đơn giản, bạn sẽ có thể thiết kế và in tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn bạn cần cho cả hai đĩa và trường hợp viên ngọc của nó. Bạn có thể hoặc in một nhãn đĩa CD/DVD để dính vào đĩa hoặc in trực tiếp lên bề mặt của nó, bằng cách sử dụng công nghệ Labelflash và LightScribe.

Tổng quan

CyberLink LabelPrint là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi CyberLink Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.335 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CyberLink LabelPrint là 2.5.5415, phát hành vào ngày 10/12/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/07/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 2.5.5.6902, được sử dụng bởi 15 % trong tất cả các cài đặt.

CyberLink LabelPrint đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của CyberLink LabelPrint đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CyberLink LabelPrint!

Cài đặt

người sử dụng 4.335 UpdateStar có CyberLink LabelPrint cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
CyberLink Corp.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản